Структура та механізм діяльності та функціонування ЮК СумДУ:

Юридична клініка СумДУ створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів спеціальності «Правознавство», інтегрована у навчальний процес і здійснює роботу на основі чинного законодавства України, Статуту СумДУ та положення про Юридичну клініку СумДУ.

Юридична клініка СумДУ- це унікальний структурний підрозділ університету, в якому студенти старших курсів, надаючи безкоштовну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення, мають практичну можливість ще на етапі свого навчання набути в обмін не менш безцінний дар – практичні навички професійного юриста.

Організаційна модель:

Декан юридичного факультету => завідувач кафедри права => керівник юридичної клініки =>

викладачі-куратори => студентський координатор => студенти-консультанти,студенти-слухачі.

Кількість осіб, залучених до роботи Юридичної клініки СумДУ:
  • викладачі – 8
  • студенти-консультанти – 11
  • студенти-слухачі – 8
  • інші спеціалісти – 3
Опис зовнішніх та внутрішніх зв’язків та їх організаційна структура:

Співпраця з державними та недержавними органами та організаціями; співпраця з громадськими організаціями; співробітництво з іншими юридичними клініками вищих навчальних закладів.