Юридична клініка була створена у 2008 році є структурним підрозділом Сумського державного університету і створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів спеціальності «Правознавство», інтегрована у навчальний процес і здійснює роботу на основі чинного законодавства України, Статуту СумДУ та Положення про юридичну клініку СумДУ.

З 2012 року є членом Асоціації юридичних клінік.

3 2015 року Юридична Клініка СумДУ тісно співпрацює з Лігою студентів АПУ.

Основою функціонування юридичної клініки є поєднання інтересів громадян, що потребують правової допомоги і неспроможних оплатити послуги юриста та студентів, зацікавлених в отриманні практичних знань, які сприяють у майбутньому їх професійному розвитку.

У складі юридичної клініки працюють 22 студента-консультанта.

Керівник юридичної клініки – Доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки к.ю.н., Руденко Людмила Дмитрівна.

.