Close

ОСНОВНІ МОМЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

Умови та порядок залучення осіб до роботи в ЮК СумДУ:

Студенти залучаються до роботи в ЮК СумДУ за власним бажанням, шляхом конкурсного відбору, після співбесіди з керівником ЮК та студентським координатором.

Права та обов’язки осіб, залучених до роботи в ЮК СумДУ:

Права:

 • Звертатися до ЮК СумДУ за захистом своїх законних інтересів, користуватися всіма формами допомоги, яку надає ЮК СумДУ;
 • Брати участь у всіх видах статутної діяльності ЮК СумДУ;
 • Одержувати інформацію про діяльність ЮК СумДУ;
 • Вільно висловлювати свої погляди та відстоювати свою думку;
 • Добровільно виходити з ЮК СумДУ, та ін.

Обов’язки:

 • Дотримуватись завдань та мети роботи ЮК СумДУ;
 • Дотримуватись Етичного кодексу ЮК СумДУ;
 • Виконувати взяті на себе доручення;
 • Брати безпосередньо участь у роботі ЮК СумДУ;
 • Дбати про авторитет ЮК СумДУ.
Перспектива вдосконалення діяльності ЮК СумДУ:
 • Використання досвіду провідних ЮК України;
 • Співпраця з профільними організаціями;
 • Проведення внутрішньо факультетських правових змагань;
 • Участь у Всеукраїнських змаганнях та конференціях по праву;

Надання правової допомоги за межами клініки (школи, бібліотеки, дитячі садочки, технікуми, тощо).